Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Pomoc

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Podvědomí může dělat zázraky, protože ví vše

Přestože Dr. Rampa poskytnul ve svých 19 knihách četné instrukce, je hodně lidí, kterým se nedaří aplikovat v praxi to, co si přečetli. Vezměme si jako příklad astrální cestování. To je něco, co skoro všichni děláme prakticky každou noc. Většina lidí si ale po probuzení nic nepamatuje. Mnoho lidí si Rampovy knihy přečetlo jako návod a používají jej podobně jako recept na koláč nebo návod na smontování skládací skříňky, ale stejně se jim nedaří. Metafyzika je soubor dovedností, které je třeba se naučit a to vyžaduje jasné odhodlání a čas. Podívejme se na některé příčiny, proč se lidem nedaří:

 • Drogy a alkohol – chcete-li se vážně zabývat metafyzikou, obojí je zakázáno.
 • Nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti – toho, v co nevěříte, nemůžete dosáhnout.
 • Nedostatek trpělivosti – všechno potřebuje čas, v životě se nic nestane hned.
 • Nedostatek praxe – opakování dělá mistra, takže cvičte, cvičte, cvičte – každý den!
 • Pochyby – pochybujete-li, je to jako byste se snažili projít dveřmi, které nelze otevřít.
 • Přecenění vlastních možností – než budete moci běhat, musíte se naučit chodit.
 • Lenost – nehledejte zkratky a různá urychlení, abyste si ušetřili čas a úsilí.
 • Podvědomé bloky – je třeba je identifikovat a odstranit, jinak vám nedovolí dosáhnout výsledku.
 • Podvědomí s vámi nespolupracuje – to je z 98% příčinou všech nezdarů.
 • Většina duchovně zaměřených stránek má tendenci podávat metafyziku jaksi nadneseně, jako kdyby právě oni byli ti vyvolení nebo byli něco více než ostatní. Velice mě bolí, když vidím, jakou zbytečnou aureolu tito lidé vytvářejí a jak to mnoho čtenářů těchto stránek všechno přijímá, aniž by se zamysleli, a přestože tomu mnohdy nerozumí. Metafyzika je stejně přirozená jako dýchání nebo chůze. Klíč k ní ale drží vaše podvědomí. Nikoho k tomu nepotřebujete, jen se musíte naučit komunikovat se svým podvědomím. Svou duchovní cestu musí projít každý sám.

  Když se začnete učit jakékoliv metafyzické dovednosti, už jen tím vzrostou vaše vibrace. Cílem je zvýšit své vibrace natolik, abychom byli schopni vnímat vyšší energie a třeba provádět astrální cestování, které teď použijeme jako příklad. Je třeba, abyste přesvědčili své podvědomí, aby s vámi spolupracovalo, a najít a odstranit jakékoliv podvědomé bloky, které by tomu stály v cestě. Potřebujete také mít důvěru ve své schopnosti. Získáte ji vizualizováním toho, že astrálně cestujete, každého jednotlivého kroku! Pro následující postup budete potřebovat kyvadlo, pomocí kterého získáte odpovědi, dávané vaším podvědomím.

  Proč právě kyvadlo? Kyvadlo je nejlepší a nejbezpečnější pomůcka, jak komunikovat s vlastním podvědomím. Dobře si zapamatujte a uložte následující veledůležitou informaci: Dokud své podvědomí nezískáte ke spolupráci, nezvládnete mnoho z metafyzických umění, o kterých píše Dr. Rampa. Práce s kyvadlem se dá nejsnáze a nejrychleji naučit, a tím se zvýší vaše sebevědomí. Vaše podvědomí je to jediné, co vám může dovolit nebo zabránit, abyste se umění metafyziky naučili.

  Vědomá mysl je asi 1/10 našeho vědomí. Zbylých 9/10 tvoří podvědomí. Je proto třeba mu ukázat, že jej respektujete, dát mu najevo, že jej máte rádi, získat si jeho důvěru a získat jej pro spolupráci. V opačném případě nebudete schopni zvládnout metafyzické dovednosti. Naše podvědomí je schopno nám dát vše, oč jej požádáme, pokud mu to dovolíme. Skrývá se v něm obrovská síla. Sílu svého podvědomí ale nemůžete použít pro vlastní materiální obohacení. Žijeme ve světě peněz a ovládání jedněch druhými. Používáme jednu desetinu svého vědomí a jednu desetinu svých schopností. Získáme-li podvědomí na svou stranu, můžeme dosáhnout zázraků, podobně jako dávní prorokové. Ale musíme chtít něco, o co stojí i naše podvědomí.

  Abyste se snáze naučili práci s kyvadlem, pomůže vám, když si z toho vytvoříte každodenní zvyk. Zvyk je úkon nebo posloupnost úkonů, které jsou uloženy v našem podvědomí, takže je můžeme vykonávat bez vědomého úsilí nebo bez zásahů vědomé mysli. Život a konání většiny lidí sestává z pouhého opakování toho, co mají ve zvyku. Ráno vstanou, kdy jsou zvyklí, během dne dělají to, co mají ve zvyku. Používání kyvadla se musí stát denním zvykem.

  Stále jste rozhodnuti pokračovat? Bude vás to stát čas, metafyzickým dovednostem se nenaučíte přes noc. Kolik času jste ochotni investovat, záleží jen a jen na vás. Jste-li si jisti, že chcete dělat metafyziku, bude nejlepší, když tomu vyhradíte čas každý den. Sedm dní v týdnu, půl hodiny denně, abyste si vytvořili denní zvyk. Nejlepší je, když si tak silně jak to lze, vizualizujete to, čeho chcete dosáhnout, krok po kroku. Tím svému podvědomí předáte informaci, co chcete, a ono vám otevře pomyslnou bránu a pustí vás tam.

  Než začnete se začnete snažit o astrální cestování, musíte zjistit, zda v podvědomí nemáte uložené bloky, které by vám v něm bránily. Jediný způsob, jak se to dozvědět, je zeptat se vašeho podvědomí. Kyvadlo pracuje vždy jen s vaším podvědomím a je proto 100% bezpečné a jeho odpovědi jsou 100% pravdivé. Přitom je dobré vědět, že vaše podvědomí má schopnost spojit se s jinými podvědomími a získat od nich informace. Vaše podvědomí se nikdy nemýlí, ale musíte si dát pozor, abyste správně interpretovali jeho odpovědi. Často se stane, že položíme nesprávnou otázku, nebo ji položíme tak, že se dá odpovědět předtím, než skončí! Formulujte své otázky pečlivě a tak, aby vždy byly uzavřené – viz příklady níže.

  Kde se podvědomé bloky berou? Je například možné, že jste v tomto nebo některém minulém životě astrálně cestovali, aniž byste si to uvědomili, a nevěděli jste, co se s vámi děje. Tento zážitek vás tak vylekal, že jste své podvědomí nevědomě požádali, aby něco takového už nikdy nepřipustilo. Proto je třeba zjistit, zda nějaké takové bloky existují, a pokud ano, požádat o jejich odstranění.

  Nejdříve se ale musíte naučit, jak správně používat kyvadlo. Přečtěte si prosím celou první kapitolu v knize Světlo svíčky ("Candlelight"). Přečtěte si ji několikrát za sebou, nelépe každý večer znovu a znovu, dokud se tyto informace trvale neusadí ve vašem podvědomí. Trénujte tak, jak je tam uvedeno, dokud s kyvadlem jakoby nesrostete. Může vám to trvat týden, měsíc, ale také několik let.

  Nepokoušejte se nic urychlit, dejte prostor pro to, aby vše mohlo nastat přirozeně. Věci související s metafyzikou se nedají uspěchat. Pro nás běžné smrtelníky neexistují žádné zkratky. Pamatujte na rčení "Stojí-li něco za to, aby se to dělalo, stojí to za to, aby se to dělalo pořádně". Takže nepokoušejte se hledat zkratky.

  Spřátelte se se svým podvědomím. Dejte mu, nebo jí, jméno. Nikomu jej neříkejte, nechte si jej jen pro sebe. Nevolte takové jméno, na které by jiní mohli snadno přijít. Použijte klidně jméno, složené ze dvou nebo tří částí. Takové lze jen těžko uhodnout a není pravděpodobné, že by jej lidé použili nechtěně v rámci běžné konverzace. Jako příklady složených jmen si uveďme Camila Parker-Bowles, Andrew Lloyd-Webber nebo Hugh Fernley-Whittingstall. Když mluvíte ke svému podvědomí, je lepší mluvit pomalu a zřetelně. To, co sdělujete, vždy opakujte třikrát.

  Když jste své sebevědomí získali na svou stranu, můžete mu začít klást otázky. Otázky je třeba správně formulovat. V knize Světlo svíčky ("Candlelight") se dočtete toto:

  ~~~"NEŽ POLOŽÍTE OTÁZKU, MUSÍTE SI BÝT JISTI, NAČ SE CHCETE ZEPTAT"~~~

  Jinak řečeno to znamená:

  ~~~"FORMULUJTE SVÉ OTÁZKY ZCELA JEDNOZNAČNĚ"~~~

  Podívejme se na příklady špatně a správně položených otázek.

  Špatné otázky:

  Podvědomí vždy odpoví na první část otázky, na kterou lze odpovědět. Formulujte proto své otázky s rozmyslem. Než otázky položíte, raději si je dvakrát překontrolujte. Omezíte tím možnost chyby při interpretaci odpovědí. Pamatujte, že vaše podvědomí se NEMŮŽE mýlit; vy se mýlit MŮŽETE!

  Dobré otázky:

  Povšimněte si, že používáme slovo "můžeš", protože nelze očekávat, že podvědomí "musí". Další vhodné slovo je "umožnit". Od svého podvědomí přece chcete spolupráci, a tu získáte snáze takto, než kdybyste "vyžadovali". Proto NIKDY nepoužívejte slova "dej mi".

  Předpokládejme nyní, že jste se naučili pracovat s kyvadlem, že vaše podvědomí je ochotné s vámi spolupracovat, a naučili jste se správně formulovat otázky. Nyní je třeba zjistit, zda máte nějaké podvědomé bloky, které brání vědomému astrálnímu cestování, a zeptat se vašeho podvědomí, zda je ochotné je odstranit.

  Můžete použít tento postup:

  Pokud byly odpovědi na výše uvedené body Ano, můžete se nyní začít astrálnímu cestování učit. Víte, že nemáte žádné podvědomé bloky, které by vám v tom zabránily. Jediné, co vás ještě může sabotovat, je nevíra v sebe sama! Pokud se při první astrální cestě zase vyděsíte, můžete si tím vytvořit nové podvědomé bloky. Takže si dejte pozor, abyste se zbytečně nebáli!

  Pokud nevíme, jak něco funguje, máme sklon považovat to za zázračné nebo nadpřirozené – obzvláště tehdy, když se to vymyká našemu vnímání světa, víře nebo znalostem. Asi proto psalo mnoho lidí Dr. Rampovi dopisy, ve kterých ho nazývali podvodníkem a spoustou dalších jmen. Věřím, že až přejdou na druhou stranu, budou toho hluboce litovat, protože oni sami se vědomému astrálnímu cestování nenaučili. Jak píše Dr. Rampa, pokud má člověk nesprávný postoj, špatně postupuje nebo má pochyby nebo strach, pak vědomé astrální cestování není snadné.

  Afirmace pro astrální cestování (opakujte každý den, ráno, v poledne a večer, vždy třikrát po sobě) "Dne XXX vědomě cestuji do astrálního světa. Jsem přitom při plném vědomí toho, co dělám, a plně vnímám vše, co vidím. Všechny své prožitky si pamatuji a po návratu do svého těla se na ně rozpomínám. Svou cestu úspěšně zakončuji."

  Den XXX je datum, které si určíte s předstihem tři až šest měsíců. Afirmaci vždy ji třikrát opakujte. Posaďte se bosky na židli. Nohy dejte k sobě tak, aby se vzájemně dotýkaly paty a stejně tak palce nohou. Spojte ruce s propletenými prsty. Vaše ruce a nohy tak vytvoří uzavřený okruh. Oslovte své podvědomí jeho jménem a třikrát zopakujte afirmaci. Říkejte ji přirozeným hlasem – nešeptejte ani nekřičte. Jednoho dne zjistíte, že astrálně cestujete, jste si toho vědomi, a po návratu do fyzického těla si pamatujete všechno, co jste prožili. Na závěr prosby nezapomeňte svému podvědomí třikrát poděkovat, slušnost vás nic nestojí. Lidé se snaží najít spásu a osvícení kdoví kde, ale zapomínají se na jedno místo, kde je opravdu mohou najít – uvnitř v sobě. Proto také Ježíšova slova, že království Boží je v nás. Odpovědi na otázky, které hledáme, nejsou nikde mimo, ale pouze uvnitř v nás! Jsme takoví, jakými se uděláme. Pokud v něco věříme, může to i být. Podle mého názoru nejsnadnější způsob nalezení "spásy" je dodržovat Zlaté Pravidlo: "Čiň jiným tak, jak chceš, aby oni činili tobě."

  Nic nepotvrdí úspěch tak, jako úspěch samotný. Další informace o vědomém astrálním cestování najdete v knihách Škola ezoteriky, Třináctá svíce a Za hranice vědomí (You Forever, The Thirteenth Candle, Beyond the Tenth). Poznámka: Než se začnete učit vědomému astrálnímu cestování, ujistěte se, že netrpíte závažným zdravotním problémem, jako je onemocnění srdce nebo cukrovka.

  Mnozí, kdo následují učení Dr. Rampy, si mohou myslet, že jsou osamoceni a nemají s kým sdílet – to je velmi běžný pocit. Cestou duchovního růstu musíme projít každý sám, ale není nic špatného na tom, mít kolem sebe lidi stejného smýšlení. Na internetu najdete skupinu http://groups.yahoo.com/group/LobsangRampa/, která je určena pro setkávání, sdílení myšlenek a výměnu názorů – a je zdarma.

  Děkuji tímto mému drahému příteli Glenovi, který se postaral, aby stránka této skupiny vznikla.

  ~ ~ ~

  Udělej každý den dobrý skutek. To říká staré přísloví. Dobré skutky mohou dělat zázraky - pro každého, kdekoliv na světě, jedno jak jste staří, ať jste muž nebo žena, jedno jakého jste vyznání. Nejen pro vás, ale i pro toho, komu je dobrý skutek určen. Dobré skutky se sčítají a sílí. Žádný strach, dobrý skutek neznamená, že byste se s někým měli dělit o peníze. Jde prostě o to, udělat denně něco, co je prospěšné někomu jinému než vám. Každý to zvládne. Tím, že pomáháme jiným, pomáháme sobě, a současně zvyšujeme své vibrace.

  Vysvětleme si, co znamená dobrý skutek, na několika příkladech:

  Budete-li dělat takovéto jednoduché věci, budete se cítit lépe, stejně jako člověk, kterému tyto drobnosti prokazujete. Ve většině případů pak člověk, kterému jste prokázali dobrý skutek, zase udělá dobrý skutek pro někoho jiného. To se postupem času rozšiřuje a může to změnit pohled lidí na svět.

  "Jeden dobrý skutek denně" nefunguje v rodině a s přáteli, protože ti to od vás očekávají. Naproti tomu cizího člověka takový dobrý skutek morálně pozvedne, protože jeho dobrý pocit je spontánní a neočekávaný. Právě ta nečekanost vašeho skutku je to, co dá lidem pocit štěstí. Když se lidé cítí šťastní, sdílejí to, a tím se efekt vašeho dobrého skutku šíří. Když chodíte s otevřenýma očima, najdete každý den příležitost dobrý skutek udělat.

  Vždy konejte a myslete pozitivně; pokud zraňujete druhé, zraňujete na duchovní úrovni sebe.

  Závěrečná slova Dr. Rampy k tomuto tématu: "Kdyby lidé respektovali základní zákon, nebyly by války. Takže: Čiň jiným tak, jak chceš, aby oni činili tobě."