Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Aura

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Přišli jsme na tuto Zemi, abychom přispěli k vývoji své nesmrtelné duše

Každá živá bytost má auru. Aura je obrazem životní síly jemnohmotného těla, které bývá někdy nazýváno také duše nebo psýché. Ve všech náboženstvích najdeme vyobrazení svatých, na kterých je viditelná aura nebo její části. Křesťanská vyobrazení se soustřeďují na svatozář. "Svatozář" mají všechny bytosti bez výjimky, i když ne vždy je její barva zlatá.

Aura v širším slova smyslu sestává ze tří částí. Éterické tělo - je nejblíže fyzickému tělu a je obrazem momentální vitality nebo únavy. Aura samotná – nese informace o současném a budoucím zdraví člověka a o jeho myšlenkách a pocitech. Obal aury – obsahuje informace o duchovní úrovni jedince a o všech jeho předchozích inkarnacích. Mezi fyzickým tělem a obalem aury je celkem devět jemnohmotných těl, ale zde jich zmiňujeme méně, abychom věc nedělali složitější, než je nezbytné.

Fyzickému tělu je nejblíže éterické tělo. Většina lidí má schopnost jej vidět. Následuje éterický dvojník, někdy nazývaný "duch", kterého zde přeskakujeme. Následuje "zlatá mísa", kterou křesťanské malby znázorňují jako svatozář svatých, ale má ji každý. Tu zde také přeskakujeme. Další je lotosový květ nad hlavou. Níže na této stránce je vysvětleno, jak lze vidět éterické tělo a lotosový květ, a na co se u nich zaměřit. Další je aura samotná, kterou vidí jen jasnovidní lidé, a nakonec obal aury, který je viditelný jen pro velmi málo jedinců.

Éterické tělo

Éterické tělo je vrstva mlhavého vzhledu, která obklopuje fyzické tělo každé živé bytosti. Éterické tělo může vidět každý, kdo se pro to rozhodne. Éterické tělo bývá chybně zaměňováno za auru.

Lotosový květ.

Lotosový květ je 3 až 5 cm nad hlavou. Vypadá jako dvě soustředné tryskající fontány. Je současně jednou z jemnohmotných čaker.

Hlavní linie aury

Auru si můžeme představit jako elektromagnetické pole, které obklopuje tělo každé živé bytosti. Toto mj. pole nese informaci o aktuálním zdravotním stavu fyzického těla a o blížících se onemocněních, která se ještě neprojevila na fyzickém těle. Aura také zcela jasně ukazuje záměry, myšlenky a činy jejího nositele – neexistuje možnost, jak je skrýt. Fyzické tělo má sedm čaker (energetických center) a linie aury probíhají právě mezi nimi. Další dvě čakry, které bývají často opomíjeny, mají jemnohmotná těla. Celkem tedy máme devět čaker.

Obal aury má vejčitý tvar.

Obal aury obsahuje informace o duchovní úrovni jedince a o všech jeho předchozích inkarnacích. Právě kvůli tomu, jaké obsahuje informace, je viditelný jen pro velmi málo lidí – Dr. Rampa byl jedním z nich.

Schopnost vidět nebo vnímat auru mají zvířata, rostliny, ptáci, hmyz i ryby. Velmi zvláštní jsou v tomto ohledu kočky. Někdy se jim říká "boží oči", protože vidí současně fyzickou i duchovní úroveň bytostí. Většina lidí takto vybavena není, ale můžeme se mnohému naučit. Postup, jak se naučit vidět auru, popsal Dr. Rampa v knize Škola ezoteriky. Než se dostanete k pozorování aury, naučte se nejdříve vidět éterické tělo, které – na rozdíl od aury – může snadno vidět každý:

První a základní věc je, že éterické tělo, lotosový květ a auru lze vnímat pouze periferním viděním - nemá smysl snažit se zírat na objekt vašeho pozorování přímo. Velmi důležitou roli hraje osvětlení. V místnosti, kde jste, musí být šero, zatáhněte proto závěsy. Osoba, kterou pozorujete, by měla stát nebo sedět 3 – 4 metry od vás a za ní by mělo být tmavé matné pozadí.

Oblečení: Pozorujete-li éterické tělo, nehraje oděv roli. Pokud chcete pozorovat auru, musí být daná osoba úplně nahá, abyste auru viděli v plných a věrných barvách. Musí se svléknout asi 30 minut předem, aby vyprchal rušivý energetický vliv oblečení.

Nejdříve je třeba naučit se používat periferní vidění namísto cíleného zaostření na daný objekt. Zkuste se projít po známé místnosti nebo po bytě pouze za použití periferního vidění – to znamená, nesmíte na nic zaostřovat zrak. Používat svůj zrak v rozostřeném stavu vám bude zpočátku připadat divné, ale přesně to je potřeba pro pozorování éterického těla. Začne-li se vám při tom točit hlava nebo být nevolno, přestaňte a zkuste to zase druhý den. Trénujte tak dlouho, dokud si na používání rozostřeného vidění nezvyknete. Nemusíte mít strach, že byste si tím jakkoliv poranili oči nebo poškodili zrak. Jakmile si zvyknete na rozostřené vidění, můžete pokročit dále.

Začněme tedy éterickým tělem. Připravte si místnost a pozorovanou osobu, jak je uvedeno výše. Dívejte se směrem k pozorované osobě, avšak ne přímo na ni, ale asi 3 až 25 cm mimo. Okolo jejího těla uvidíte něco, co vypadá jako tenký mlhavý obal. Vypadá podobně, jako když jste u starší televize špatně nastavili anténu a obraz dělal "duchy". Éterický obal každého člověka vypadá jinak. Je-li člověk zdravý a v dobré kondici, jeho éterický obal je zpravidla dosti silný a dobře viditelný. U vyčerpaného nebo nemocného člověka to bývá naopak. Máte-li partnera, můžete trénovat pozorování éterického těla poté, co jste se milovali – vaše éterická těla, stejně jako lotosový květ, budou zářit jako maják.

Jakmile začnete mlhavý obal těla vnímat, můžete na něj pomalu zaostřit – a tím vidíte éterické tělo. Budete překvapeni, že to šlo tak snadno. Od této chvíle víte, na co se přesně zaměřit, a můžete pozorování éterického těla trénovat kdekoliv, třeba když jdete po ulici. Schopnost vidět éterické tělo závisí na momentálním zdravotním a emocionálním stavu. Když jste unavení, skleslí nebo ve stresu, může se stát, že nevidíte nic. Nevzdávejte to a druhý den to zkuste znovu. V jiné dny vám může pozorování éterického těla jít úplně snadno.

Dalším krokem je pozorování lotosového květu. Připomeňme si, že je 3 až 5 cm nad hlavou a vypadá jako dvě soustředné tryskající fontány. Ze středu vnější fontány, která je nízká a široká, tryská vnitřní fontána, která je vysoká a úzká. Proud těchto "fontán" ale vypadá jinak, než kdyby se jednalo o vodu. Podobá se vánoční prskavce, kterou pro připomenutí vidíte na následujícím obrázku.

Vánoční prskavka..

Jak jsme již uvedli, je pro pozorování aury důležité, aby osoba, jejíž auru pozorujete, byla úplně nahá, a musí se svléknout asi 30 minut předem, aby vyprchal rušivý energetický vliv oděvu. Jako objekt pro pozorování jsou vhodnější ženy než muži. Pokud si teď myslíte, že k tomuto tvrzení mám postranní důvody, není tomu tak - aura žen bývá výraznější a mívá jasnější barvy než aura mužů.

Zpočátku asi nebudete vidět vše v barvách, ale nevzdávejte to, jste na cestě. Máte-li podobně naladěného partnera, můžete trénovat spolu. Mohu vám potvrdit, že aura opravdu vypadá tak, jak schematicky znázorňuje třetí obrázek výše na této stránce, byť je ve skutečnosti mnohem jemnější a hladce proudí mezi všemi devíti čakrami.

Domnělé fotografie aury, které jsou dostupné z mnoha zdrojů, zpravidla nezobrazují auru, ale výboj korony. K podobnému jevu dochází například tehdy, když umístíte trubici zářivky do blízkosti vedení vysokého napětí – začne zářit, i když do ní není zapnutý proud. Můžete si to snadno ověřit, následující pokus funguje pro většinu tzv. aurových kamer. Natočte kameru tak, aby snímala pouze černé pozadí, vezměte do rukou její elektrody a udělejte snímek. Ke svému překvapení zjistíte, že kamera udělala obrázek "aury", i když vás vůbec nesnímala. Jak je to možné? Kamery s elektrodami totiž nesnímají skutečnou auru, ale modelují její obraz na základě elektrického odporu mezi rukama. Kamery tohoto typu se nazývají Kyrliánské.

Takovéto obrázky jsou falešné a zavádějící

Co k tomu říká Dr. Rampa? Někteří lidé se domnívají, že tzv. Kyrliánská fotografie je zobrazením aury. S jistotou říkám, že tomu tak není. Systém Kyrliánské fotografie je krok nesprávným směrem, protože je příliš hrubý. Můžeme jej přirovnat k pokusu, při kterém pod desku stolu umístíme silný magnet a na ni nasypeme železné piliny – vytvarují se do obrazce vynuceného magnetickým polem. Více se dočtete v knize Soumrak.

Dr. Rampa se snažil zkonstruovat kameru, s jejíž pomocí by mohl vidět auru každý člověk, a ne jen ti lidé, kteří mají schopnost vidět auru danou od přírody. Protože aura signalizuje blížící se nemoc ještě předtím, než se projeví na fyzickém těle, umožnilo by použití aurové kamery obrovský pokrok v lékařství. Blížící se nemoci by se daly odvrátit působením kombinace barev, zvuků a drahých kamenů na auru. Ve vývoji aurové kamery pokročil Dr. Walter J. Kilner, ale jeho úsilí překazila žárlivost jiných lidí. Lidstvo se namísto aurové kamery musí zatím spokojit s rentgenovými paprsky.

Na univerzitě v Newcastle ve Velké Británii byla vyvinuta metoda léčení pomocí světla. Vědci zde našli způsob, jak stimulovat aktivitu protilátek tím, že se daná část těla vystaví působení určitého světla. Toho by šlo využít při léčení rakoviny tak, že se nádor vystaví působení světla vhodné barvy. Na rozdíl od mnoha jiných nemocí totiž lidské tělo není schopno vytvářet protilátky potírající rakovinové bujení. Působením vhodného světla na postižené místo může v tomto místě dojít ke stimulaci T-lymfocytů, které regulují tvorbu potřebných protilátek. Některé takové protilátky jsou obsaženy v lécích – uveďme zde například Herceptin nebo Avastin. Léčba světlem se tedy netýká přímo aury, avšak podobným způsobem napomáhá tělu, aby si pomohlo samo.

Nejdále se ve výzkumu pozorování aury dostal Dr. Harry Oldfield, který je považován za kapacitu v lékařských i okultních kruzích. Vyvinul metodu, kterou nazval Polykontrastní Interferenční Fotografie – zkráceně PIP. Na rozdíl od jiných metod, PIP nevyužívá elektrody ani vysoké napětí. Je tak zcela bezpečná a jasně zobrazuje energetická pole, protékající čakrami fyzického těla. Na jejím základě Dr. Oldfield vyvinul přenosnou aurovou kameru. Bližší informace a videa najdete na stránkách www.Pranaview.com.au. Dr. Oldfield také identifikoval a popsal projevy v auře, které jasně ukazují na blížící se nemoc předtím, než se projeví na fyzickém těle. Jeho dalším vynálezem je Elektro-Krystalová Terapie (ECT), pomocí které lze zkorigovat a uvést do rovnováhy proudění energie v auře. Když k tomu dojde, uzdraví se fyzické tělo

Ruská dívka Nataša Demkinová je známá tím, že vidí auru a dokáže úspěšně diagnostikovat onemocnění dříve, než propukne ve fyzickém těle. Nemá odborné lékařské vzdělání a nedokáže proto vždy správně pojmenovat onemocnění. To, co vidí, v takových případech nakreslí. Důkazem jejích pozoruhodných schopností je diagnostická kresba sarkoidózy. Věda bohužel takovéto věci odsuzuje, protože je neumí na základě současného vědění vysvětlit, nebo je vnímá jako konkurenci. Kdyby věda vkládala do snahy porozumět něčemu novému tolik energie, jako do úsilí je zesměšnit, pohybovala by se kupředu mnohem rychleji, než je tomu dnes.

Aurové kamery by také mohly pomoci policii. Lze jimi zjistit, jestli dotyčný mluví pravdu nebo lže. Lež je v auře vždy vidět jako zvláštní odstín zelené. Nelze tomu nijak zabránit. Pachatelé by nemohli zapírat své činy, jako to dělají dnes. Aura prozradí o svém nositeli úplně všechno.