Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Tuesday Lobsang Rampa

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Je lepší zapálit svíčku, nežli nadávat na tmu

Dlouho předtím, než lidé vytvořili moderní systémy víry, žily dávné civilizace jako Kaldejci, Indové, Egypťané, Řekové, Hebrejci a Tibeťané v souladu se Zákony přírody. Zákony přírody jsou tím, co nazýváme metafyzika. Tyto stránky jsou zasvěceny Tuesday Lobsangu Rampovi, který byl v otázkách metafyziky osobou nanejvýš povolanou. Přestože to nebylo jeho životním úkolem, výrazně se zasloužil o rozšíření metafyzických a okultních znalostí. Dělal to pro lidi, kteří chtějí znát pravdu, a přispěl tak k otevření jejich vědomí.

Někteří lidé ve své nevědomosti mohou tvrdit, že život je nefér, krutý a nespravedlivý, nebo něco podobného co vystihuje okolnosti, ve kterých se nacházejí. Nenamáhají se podívat hlouběji a hledat, co je toho příčinou. Pokud život neběží tak, jak člověk chce, přestože se to ze všech sil snaží změnit, pravděpodobnou příčinou je to, že nežije v souladu se silami, kterými působí příroda. Jinými slovy, kdyby lidé hledali způsob, jak žít v souladu s přírodou, a snažili se porozumět jejím zákonům, byl by jejich život harmoničtější, šťastnější, zdravější a úspěšnější.

Lidstvo má potřebu dělat cokoliv, co uzná za vhodné, bez ohledu na důsledky, které to má na ostatní živé tvory a na planetu Zemi samotnou. Na tyto destruktivní sklony, které končí zničením, Dr. Rampa poukázal. Dnešní lidstvo je třetí „generace" vnímajících bytostí na této planetě. Přestože předchozí dvě generace byly mnohem vyspělejší než my, nakonec samy sebe zničily. Přestože to zní neuvěřitelně, potvrdily to různé paleontologické a antropologické nálezy pozůstatků těchto dávných dob.

Tuesday Lobsang Rampa, v předchozí inkarnaci představený tibetské lámaserie, byl plně kvalifikovaný medicínský Láma a doktor lékařství vystudovaný na čínské univerzitě. Měl speciální životní úkol. Mnozí si myslí, že jeho úkolem bylo psát knihy nebo šířit okultní znalosti, ale není tomu tak. Jeho úkol na této Zemi by výzkumný. Měl objasnit "nedostatky" lidí a najít odpověď na otázku, proč lidská civilizace nedokáže trvale přežít a proč zase směřuje k sebezničení. Dr. Rampa nebyl první, kdo s tímto úkolem přišel, ale teprve jemu se podařilo jej splnit.

Dr. Rampa napsal 19 knih. Přestože psaní knih pro něj bylo především zdrojem financí na živobytí a výzkum, pomohly tyto knihy milionům lidí na celém světě. Navíc Rampovy knihy seznámily obyvatele Země, proč jsou zde, co by měli a neměli dělat, a jak duchovně růst nezávisle na tom, jakého jsou vyznání.

Dalším Rampovým úkolem bylo zkonstruovat kameru, pomocí které by každý člověk, i když není jasnovidný, mohl vidět lidskou auru. To by umožnilo vhodným působením na auru, např. zvuky nebo světlem, začít léčit choroby dříve, než se projeví na fyzickém těle. Pro lidi, kteří něco takového čtou poprvé, to mohou být vpravdě osvícené informace. Někomu se zase mohou jevit neuvěřitelné a vymykající se všemu, čemu jsme dosud byli učeni věřit. Nenechte se prosím odradit. Rampovo mistrovství spočívalo v jeho daru vysvětlit i velmi komplikovaná témata úplně jednoduše a lehce tak, aby jim porozuměl opravdu každý. Vše, co Dr. Rampa psal, vycházelo z jeho dlouholetých osobních zkušeností. Na pozemské i na duchovní úrovni věděl, že vše, co píše, je pravda. O kameře pro pozorování aury se více dočtete v sekci Aura.

Vědomosti, které sdílel, nepovažoval Dr. Rampa za své vlastní. Jsou to informace obsažené v univerzálním vědomí, které jsou k dispozici každému, kdo je ochoten otevřít svou mysl vůči nepoznanému a učit se. Na rozdíl od lidí, kteří si své znalosti žárlivě střeží, měl Dr. Rampa jedinečnou schopnost a neodolatelnou touhu předávat tyto informace jednoduše a srozumitelně tak, aby je každý pochopil. Pokud by Rampovo učení bylo chápáno a podáváno jako jeho vlastní, byl by on prvním, kdo by to odmítnul. Ve vědění je síla - ale pouze tehdy, když je využíváno moudře a ve prospěch všech lidských bytostí, a ne pouze ve prospěch těch, kteří si jej pokrytecky schraňují pro sebe.

Tuesday Lobsang Rampa byl princ. Narodil v jedné z nejvýše postavených tibetských rodin. V té době byl Tibet, jakožto centrum duchovního vědění, izolovaný od zbytku světa. Jak bylo v Tibetu obvyklé, byl v den jeho sedmých narozenin vysokým státním věštcem oznámen jeho horoskop. Jeho matka při té příležitosti uspořádala obrovskou oslavu, jejíž příprava trvala dlouhé týdny. Bylo pozváno mnoho důležitých hostů, dodrženy všechny detaily vyžadované protokolem, a dovezeno mnoho potravin z Indie i jiných zemí. Když nadešel kýžený den, státní věštec předčítal déle než dvě hodiny dlouho a pečlivě připravovaný horoskop Tuesday Lobsanga Rampy. Podle horoskopu se Lobsang neměl stát dědicem rodinného majetku, jak se očekávalo, ale měl vstoupit do lámaistického kláštera Chakpori. V důsledku toho jej rodina v podstatě odvrhla. Rampa o tom píše ve své nejznámější knize „Třetí oko" a pokračuje v knize „Jak to bylo".

Rampovy knihy obsahují velmi cenné informace týkající se duchovního i fyzického bytí. Zachováte-li si otevřenou mysl a vytrváte-li ve cvičení, zjistíte, že všechno, co Dr. Rampa píše, je pravda. Nedejte se odradit, pokud jsou pro vás některá témata těžko uvěřitelná nebo těžko pochopitelná. Známé přísloví říká: „Řím nebyl postaven přes noc". Metafyzice neporozumíte po přečtení jedné knihy. Jako všechny důležité věci, je potřeba čas, odhodlání a neustálé cvičení – kolik jste ochotni dát závisí jen na vás. Pokud chcete studium metafyziky vzít opravdu vážně, budete pro to muset i něco obětovat, například – nepít alkohol, nebrat drogy, nekrást, vyloučit příležitostný sex i hazardní hry apod. Vězte, že to, co získáte v duchovní oblasti, stokrát převáží to, co pro to obětujete v oblasti fyzické.

Pokuste se o tento úhel pohledu: Pozemské věci, se kterými se každodenně setkáváme, jsou v podstatě nedůležité. Bude vám za padesát let záležet na tom, že Full-HD televize jsou levnější než dnes? Bude za padesát let důležité, že právě teď nemáte oblečení podle poslední módy nebo nejnovější model chytrého telefonu? Nebude. Důležité pro vás bude, jaký jste dnes udělali pokrok sami na sobě. Pamatujte – ještě nikdy se nikomu nepodařilo odnést si za hranice tohoto života byť jednu korunu. Jediné, co si s sebou ze života odnášíme do dalších inkarnací, jsou naše znalosti a zkušenosti. Účelem bytí na této Zemi je se něčemu naučit. Dobře si sami pro sebe rozmyslete, zda si do příštích životů chcete odnést změť nepotřebných myšlenek, nebo vědění, na kterém můžete dále stavět. Náš současný život přímo ovlivňuje naše budoucí inkarnace.

Začneme-li hovořit o metafyzice, mnozí špatně informovaní lidé si pod tím představí okultismus nebo černou magii. Je tomu tak proto, že lidé mají tendenci se bát toho, čemu nerozumí. Metafyzika je zastřena vrstvou pověr a šarlatánství. Ve skutečnosti se metafyzika snaží porozumět zákonitostem přírody ve všech jejich projevech – těch viditelných i těch neviditelných. Zabývá se pozitivní a negativní stránkou jevů, protože jedno bez druhého nemůže existovat. Tyto protipóly nám poskytují prostor k poznávání a učení se. Dobro nemůže existovat bez Zla, Světlo nemůže existovat bez Tmy, Chudoba nemůže existovat bez Bohatství. Ať se nám to líbí nebo ne, protipóly jsou součástí života.

Metafyziku nelze porovnávat s „exaktními" metodami, protože metafyzika se zabývá věcmi, které jdou za hranice běžných lidských smyslů. Soudobá věda považuje za jediné správné pouze jí definované zákony a přístupy, a nemůže proto metafyzice porozumět. Byli to staří Hindové, kteří objevili jev zvaný precese rovnodennosti. Podle jejich výpočtů dochází k tomuto jevu jednou za 25 827 let. Moderní věda potřebovala dlouhé roky na to, aby uznala existenci tohoto jevu a potvrdila přesnost hindských výpočtů. Očekávat, že moderní věda přijme nějakou skutečnost jen na základě něčí osobní zkušenosti, je jako mít hlad a s otevřenou pusou čekat, že vám do ní vletí pečený holub.

Přestože metafyzika je stejně přirozená jako dýchání nebo chůze, většina lidí ji přehlíží a považuje ji za jakousi starodávnou mystickou slátaninu. Metafyzice se dostane pozornost zpravidla jen tehdy, když ji někdo nějakým, pokud možno srdceryvným způsobem, učiní "přitažlivou". A bohužel mnohé metafyzické znalosti byly "přikrášleny" tak, aby byly snáze uvěřitelné. Naproti tomu Lobsang Rampa odhlíží od všech zbytečností a vysvětluje metafyziku jednoduchým jazykem, kterému porozumí každý člověk s trochou zdravého rozumu.

Vše, co Dr. Rampa napsal, je pravda. Neodmítejte to jen proto, že se to vymyká vašemu světovému názoru. Nebojte se toho jen proto, že jste o tom ještě nikdy neslyšeli. Jediná věc v životě, ze které je třeba mít strach, je strach samotný. Strach máme z věcí, kterým jsme ještě úplně neporozuměli. Z věcí, které jsou vám jasné a rozumíte jim, strach nemáte, nebo? Dílo Lobsanga Rampy obsahuje velice důležité informace, ze kterých může čerpat každý člověk. To je důvod, proč se toto dílo snažíme uchovat „živé".

Žijeme ve věku Kálí, ve věku destrukce, v posledním čtvrtém kvadrantu opakujícího se cyklu vývoje civilizací. Účinek věku Kálí se plnou silou projevil hrůzami první světové války a dalšími událostmi, které ve 20. století následovaly. Toto období ale skončí stejně, jako se kyvadlo začne vracet poté, co dosáhlo nejvyššího bodu. Země se ještě nachází v této negativní fázi existence, ale ta skončí – jinak to u opakujícího se cyklu ani nejde. Jakmile lidstvo změní svůj způsob myšlení, začne vyrůstat ke Zlatému věku. Lidstvo je samo sobě tím nejhorším nepřítelem a největší tma bývá před svítáním. Ale úsvit se blíží…

V knize „Třináctá svíce" se píše: Toto je věk Kálí, věk boření starého, věk změny. Lidstvo stojí na rozcestí a samo rozhodne, zda se bude vyvíjet dále vzhůru nebo začne retardovat a vracet se někam dolů na úroveň šimpanzů. A v tomto věku Kálí se já, Lobsang Rampa, pokouším předat znalosti a vědomosti a tím přispět k tomu, aby rozhodnutí lidstva bylo takové, že je lepší se učit a stoupat vzhůru než pohodlně sedět a začít padat zpátky dolů do pomyslné bažiny.

Tyto stránky byly vytvořeny pro lidi, kteří chtějí začít otevírat svou mysl, kteří chtějí poznat pravdu a porozumět jí. Proto jsou vám k dispozici i bezplatné Studijní materiály. Na těchto stránkách často opakuje to, o čem se dočtete i v Rampových knihách. Je to záměrné - opakování je matkou moudrosti a pomůže vám dostat se rychleji k cíli.

A pak je tu ještě jedna věc. Po smrti Dr. Rampy byly jeho knihy bezostyšně napodobovány mnoha jinými autory. Pokud by Rampovy knihy obsahovaly výmysly, jak mnozí tvrdí, proč by je ostatní napodobovali?

Tyto stránky nemají nic společného s „New Age" (vlna duchovního přístupu k životu, která vznikla v Americe ve druhé polovině 20. století). New Age se snaží propojit různé filozofie a směry a tím ztrácí pravdivost a hloubku. O něco podobného usilovalo katolictví. Jeho název má původ v latinském výrazu pro „univerzální", protože Římané jím chtěli nahradit všechny své bohy a bohyně a mít tak jen jediné náboženství. New Age zahrnuje prvky starších duchovních a náboženských tradic od monoteismu po panteismus, pandeismus, panenteismus a polyteismus, a kombinuje je s vědeckými filozofiemi a filozofií Gaia – uveďme archeoastronomii, astronomii, ekologii, environmentalismus, hypotézu Gaia, vyznávání UFO, psychologii a fyziku. Praxe a filozofie New Age se někdy inspiruje hlavními světovými náboženstvími, jako jsou buddhismus, taoismus, čínské lidové náboženství, křesťanství, hinduismus, sufi islám, judaismus (obzvláště Kabala), sikhismus, východoasijská náboženství, esoterismus, gnosticismus, hermetika, idealismus, neopaganismus, nové myšlení, spiritualismus, theosofie, universalismus, a další. New Age vychází z toho, že pravdu je třeba „vycpat" a „přikrášlit". Běžný „člověk z ulice" se v takovém labyrintu z nejasných teorií ztratí a nakonec zjistí, že z toho všeho není moudrý.

Dr. Rampa nepatřil k New Age a proto zde všechno nadbytečné vynecháváme a jdeme k jádru věcí.