Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Kyvadla

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Vše, co existuje, je v pohybu

Kyvadlo je kousek materiálu zavěšený na něčem, co neomezuje jeho pohyb. Níže budeme diskutovat různé typy kyvadel, nyní si řekněme, že všechna pracují na témže principu. Kyvadlo indikuje energetické vlnění, které si můžeme představit jako rádiový signál. Takovéto vlnění vysílají všechny látky tím, jak se pomalu rozpadá jejich struktura, nebo když mění skupenství. Toto vlnění dále nazýváme atomové vibrace. Radium se například rozpadá tak, že vzniká olovo.

Všechny látky se skládají z molekul. Ty si lze obrazně představit jako "blechy na horkém podnose" – čím jsou menší, tím rychleji skáčou, čím jsou větší, tím jsou pomalejší a těžkopádnější. Velikost molekul dané látky a tím i rychlost jejich vibrací indikuje atomové číslo této látky. Při práci s kyvadlem jde o to, naladit kyvadlo na atomové vibrace určité látky. Když se naučíme jak, jsme pak schopni určit, o jakou látku se jedná a kde se nachází.

Každý rádiový přijímač má anténu, která zachycuje signál, přicházející ve formě rádiových vln. Ty se šíří buď přímo, nebo v určitých případech odrazem od stratosféry. Dřívější přijímače měly kromě antény ještě druhý vývod na propojení se Zemí, která vytvářela protipól, jinak též protiváhu, antény. To proto, že všechno na světě má dva póly – pozitivní a negativní (moderní přijímače mají jiné technické řešení, ale princip zůstává stejný – pozn. překl.). Vycházejme z toho, že země je negativní pól a radiové vlnění pozitivní pól. Zachycené vlnění rádio přemění ve slyšitelný zvuk.

Kdybyste kyvadlo pověsili na skobu na zdi, nefungovalo by, protože by "nemělo signál". Při použití kyvadla je to tak, že lidské tělo mu slouží jako anténa, která zachytává vlnění. Zachycené vlnění se promítá do pohybu kyvadla. Obě nohy by přitom měly být v kontaktu se zemí, aby vytvářely protiváhu. Nemáte-li jiný způsob propojení se Zemí, mějte při práci s kyvadlem plosky obou nohou na zemi. Samotná práce s kyvadlem je jednoduchá – a je o to jednodušší, když víme, jak funguje.

Rádiové vlnění je proměnlivé, neboli modulované, a tím v sobě nese informaci o tónech zvuku, který má být z rádia slyšet. Podobně "modulované" musí být vlnění, které zachycuje lidské tělo při práci s kyvadlem. Kdo toto vlnění moduluje? Dělá to Vyšší Já - to je ta nejchytřejší bytost, kterou máme nablízku. Vy, kdo čtete tento text, využíváte jen 1/10 vašeho vědomí. Představte si, jak byste byli geniální, kdybyste mohli využít i zbylých 9/10.

Můžete to udělat, a to tak, že zapojíte své podvědomí, které – jak víme – je propojeno s Vyšším Já. Podvědomí ví všechno, co jste kdy věděli, umí všechno, co jste kdy uměli, a pamatuje si všechno, co jste kdy prožili – a to i dlouho předtím, než jste se narodili. Podvědomí se také dokáže napojit na jiná podvědomí, a tím neexistuje v podstatě žádný limit pro jeho možnosti. S podvědomím lze komunikovat. Nepředstavujte si to ale tak, že zvednete telefon a jen tak si s ním promluvíte. Podvědomí se totiž chová jako velice roztržitý profesor, který neustále shromažďuje, třídí a ukládá znalosti, a je tak zaneprázdněný, že nemá čas na to, aby se bavil s jinými lidmi. Když jej velice slušně a dostatečně dlouho uháníte, nakonec vám pravděpodobně odpoví.

S podvědomím si musíte dohodnout způsob komunikace. Kyvadlo zprostředkovává odpovědi ANO a NE vašeho podvědomí. Je vhodné, když kývání dopředu a dozadu znamená ANO a kývání doleva a doprava znamená NE - je to podobné, jako když lidé přikyvují nebo kroutí hlavou. Toto musíte svému podvědomí říci. Vysvětlete mu to třikrát za sebou, velice pomalu, jasně a srozumitelně. Je to velice důležité – vaše podvědomí musí vědět, v jaké formě od něj očekáváte informace. Protože pokud byste mu to nesdělili, jak by vám ty informace mohlo předávat?

Jako kyvadlo je vhodné mít kuličku s průměrem asi 2,5 až 3 cm, která má na sobě očko pro uvázání. Nejlepší je kyvadlo z kvalitního dřeva nebo z kovu. Pro začátek ale stačí jakékoliv kyvadlo, které má již zmíněný průměr asi 2,5 až 3 cm. Dále si obstarejte asi 1,5 metru tenké šňůry – ideální je silná obuvnická niť na přišívání podrážek, a dřevěnou špulku od nití. Jeden konec šňůry uvažte do očka na kuličce, druhý konec upevněte ke špulce, a šňůru namotejte na špulku. Špulku vezměte do dominantní ruky (to je ta, kterou píšete), a zbytek šňůry, na které visí kulička, vezmete mezi ukazovák a palec.

Nejprve si ukážeme, jak používat kyvadlo venku pro hledání různých materiálů. Především je potřeba si kyvadlo pro daný materiál naladit. Předpokládejme, že chcete hledat zlato. Vezměte maličký kousek zlata a kouskem lepicí pásky jej přilepte na kuličku kyvadla. Tím se kyvadlo zcitliví na zlato. Postavte se s mírně rozkročenýma nohama a doprostřed na zem položte něco zlatého – třeba prstýnek. Nyní povolte sevření prstů tak, aby se šňůra s kyvadlem začala pomalu po kouskách odvíjet, celkem o necelý půlmetr. Nyní by kyvadlo mělo začít kroužit. Nekrouží-li, tak šňůru ještě trochu popusťte nebo naopak trochu naviňte. Cílem je určit takovou délku šňůry, kdy kyvadlo nejvíce krouží pro zlato – bude to mezi 45 a 55 cm. Na tomto místě udělejte na šňůře uzel a zapište si jemu odpovídající délku šňůry pro zlato.

Nyní tento postup zopakujte pro stříbro. Na kuličku kyvadla přilepte místo zlata malý kousek stříbra, na zem položte stříbrnou minci nebo jiný stříbrný předmět. Stejně jako prve najděte délku kyvadla pro stříbro, udělejte na šňůře uzel a délku si změřte a zapište.

Takto si můžete kyvadlo zkalibrovat pro různé kovy a jiné látky. Vše si zapište do tabulky a můžete se vydat ven si to vyzkoušet. Pravděpodobně přijdete na to, že nejkratší kyvadlo okolo 30 cm reaguje na kamenné předměty. O kousek delší je pro sklo a porcelán. Ještě delší je pro věci rostlinného původu. Následuje stříbro, olovo a voda. Ještě delší je zlato a po něm měď a mosaz. Nejdelší kyvadlo, asi 75 cm, je pro železo.

Chcete-li vědět, co je v zemi pod vámi, zastavte se a intenzivně myslete na to, co chcete najít. Nastavte kyvadlo na správnou délku a pomalu kráčejte vpřed. Neustále musíte intenzivně myslet na to, co chcete najít. Pokud začnete myslet na něco jiného, tak to, co jste doufali najít, nenajdete. K tomu bych rád dodal, že když jste muž a začnete myslet na ženy, kyvadlo zareaguje jako na zlato, protože délka pro zlato a pro ženy je stejná. Naopak, když jste žena a začnete myslet na muže, kyvadlo zareaguje jako na diamant. Tím sami sebe oblafnete, a pokud byste na tom místě začali kopat, žádné diamanty nenajdete, leda tak mrtvolu muže.

Pro každodenní práci uvnitř se hodí kratší kyvadlo. Zamotávat se každý den do metrové šňůry není zrovna zábavné, takže pro práci uvnitř si pořiďte druhé kyvadlo.

Přejděme nyní k tomu, jak používat kyvadlo ke zjišťování odpovědí na otázky. Tak především - otázky je třeba správně formulovat. Otázku, kterou chcete svému podvědomí položit, si zkontrolujte – musí být zcela jednoznačná a zcela jasná. Zopakujme si zde tedy velkými tučnými písmeny to, co již uvádí stránka Pomoc:

NEŽ POLOŽÍTE OTÁZKU, MUSÍTE SI BÝT JISTI, NAČ SE CHCETE ZEPTAT

Nikdy, opakuji nikdy, nedovolte, aby na vaše kyvadlo sahal někdo jiný. Kyvadlo je jen a jen vaše a musí obsahovat jen to, co převzalo z vás. Je vhodné mít několik kyvadel – jedno dřevěné, jedno z neutrálního kovu, a třeba i skleněné nebo plastové. Ideální je mít i jedno duté kyvadlo, abyste mohli vzorky vkládat do něj a nemuseli je přilepovat páskou. Časem zjistíte, že jedno z kyvadel vám odpovídá "ochotněji" než ostatní. Můžete si jej dále vyladit tak, že jej budete nosit na svém těle. Když to uděláte a nedovolíte nikomu jinému, aby vám na kyvadlo sahal, vytvoříte si z kyvadla mocný nástroj. Kyvadlo se nemýlí.

Před prací s kyvadlem si umyjte ruce. Když to neuděláte a předtím jste například pracovali na zahradě nebo zamačkávali do květináče nedopalek, bude vám kyvadlo ovlivňovat informace obsažená ve hlíně. Stejně tak je nutné, abyste měli čistý stůl, na kterém s kyvadlem pracujete. Před prací s kyvadlem se jen lehce najezte. Po těžkém nebo vydatném jídle se s kyvadlem nedá pracovat. S kyvadlem také nepracujte, když právě řešíte nějaké starosti, byť nemají s kyvadlem nic společného. Bude to odvádět vaši pozornost a tomu budou odpovídat výsledky.

A jak se vlastně drží kyvadlo při práci uvnitř? Loket dominantní ruky (té, kterou píšete) si opřete o stůl. Ruku ohněte tak, aby kulička kyvadla byla asi 5 cm nad povrchem stolu. Šňůrku kyvadla držíte mezi palcem a ukazováčkem. Její délku si nastavte tak, aby se kyvadlo co nejlépe kývalo. Seďte pohodlně a ruku s kyvadlem držte tak, abyste nikde necítili napětí nebo nepohodlí. Vaše mysl musí být v klidném stavu a musíte být ochotni pracovat se svým podvědomím.

Další informace najdete v knize Světlo svíčky (Candlelight) a na stránce Pomoc.