Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Drogy a alkohol

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Jedinec, který nebyl vychován k disciplíně, se nemůže stát kultivovaným člověkem

Považujeme se za moderní "civilizované lidi." Mnozí lidé ale nesmyslně zneužívají svá těla, aniž by si byli vědomi toho, jak moc sami sebe ničí. Nejde přitom jen o tělo fyzické, ale především o duchovní tělo a o Vyšší Já. Říká se, že drogy a alkohol jsou pouze dvě z mnoha těžkostí, které lidé dostali s cílem, aby se je naučili překonávat. Je to pravda -  v životě se každý člověk musí naučit překonat mnoho špatných věcí. Kvůli tomu ale není třeba, abychom si hloupě ničili své fyzické a duchovní tělo a své Vyšší Já. Užívání drog a konzumace alkoholu ukazují, jak pošetilí a hloupí my lidé dokážeme být.

Užívání "rekreačních" drog se stalo pro některé lidi běžnou záležitostí. Tito lidé si tím velmi škodí. Poté, co odejdou z fyzického těla, budou muset nejdříve strávit nějaký čas v "astrální nemocnici", aby se zahojili ze škod, které na sobě napáchali. V mnoha následujících inkarnacích pak své jednání budou muset odčinit. V této souvislosti vám doporučuji přečíst si na stránce Diety & hladovění o tom, co jíme. Své zdraví a kondici můžete účinně podpořit bez pilulek – více se dočtete na stránce Dýchání & cvičení.

Drogy a alkohol jsou velice škodlivé, ale lidé je přesto berou, protože jejich devastující účinky nedokážou dohlédnout. Chcete-li sami sebe ničit, je to vaše rozhodnutí. Pamatujte však, že vy zde na Zemi jste pouze 1/10 vašeho celkového vědomí, zbylých 9/10 tvoří vaše Vyšší Já a není vůbec dobrý nápad je poškozovat. Cílem Vyššího Já je vaším prostřednictví sbírat zkušenosti a učit se, ale jistě ne o alkoholu a o drogách. Drogy, alkohol, a také kouření (díky chemikáliím obsaženým v tabáku) zamotávají Stříbrnou šňůru a tím způsobují deprese a deformují auru. To zanechává hluboké jizvy na duchovním těle i na Vyšším Já a zabraňuje to duchovnímu vývoji.

Položte si tuto otázku: Polévali byste si jen tak z legrace kůži kyselinou sírovou? Žádný rozumný člověk by to neudělal. Drogy a alkohol mrzačí duchovní tělo a Vyšší Já stejně, jako kyselina sírová poškozuje fyzické tělo. Drogy a alkohol mění vibrace fyzického a duchovního těla, a to je hlavní důvod, proč znemožňují duchovní vývoj.

Podívejme se na některá fakta o užívání drog a alkoholu a jejich důsledky:

Kvůli bezohlednosti matek v těhotenství se jejich děti mnohdy rodí předčasně nebo s různými defekty. Stačí, když mladé maminky chodí na večírky a příležitostně zde pijí alkohol nebo berou drogy – je to velice sobecké vůči potomkovi, kterého nosí ve svém těle. Podrobné informace o drogách a o tom, jak působí na člověka, najedete například na stránkách Talk to Frank jsou v angličtině. Jsou sice v angličtině, ale s pomocí on-line překladače zde získáte podrobné informace o složení, vzhledu a vlivu jednotlivých drog. Pro alkoholiky jsou určeny například stránky Anonymní Alkoholici ale s pomocí on-line překladače i zde získáte spoustu informací.

Dobrým počinem v oblasti prevence drog je Projekt Prevence jsou v angličtině. V dnešní době se bohužel stává, že rodiče závislí na drogách nebo alkoholu touto závislostí ničí i život svého dítěte. Vlastně je to tak, že lidé závislí na drogách nebo alkoholu by vůbec neměli mít děti. Drogová a alkoholová závislost se totiž dědí, takže dítě se narodí se závislostí, kterou si samo nezpůsobilo. Předpokladem překonání závislosti na drogách alkoholu je soustavná péče a dohled, a může být potřeba i to, že dotyčný je pro jeho vlastní dobro po určitou dobu izolován od okolního světa. Dědičnost těchto závislostí byla vědecky prokázána. U alkoholu se jedná o Fetální alkoholový syndrom. V případě drog jde o Fetální drogovou závislost. U kouření to je Fetální tabákový syndrom.

Kolikrát jste se vrátili z "tahu" a zjistili, že se váš pokoj otáčí a houpe? To, co se točilo a houpalo, ovšem nebyl pokoj. To se vaše duchovní tělo snažilo dostat z fyzického těla, které bylo přiotrávené alkoholem. Vaše duchovní tělo ví, že zůstane-li v přiotráveném fyzickém těle, mohlo by to zanechat těžké následky, a proto chce ven. Pro poškozování sebe sama, snad s cílem získat nové prožitky, není žádný rozumný důvod, a takové prožitky jsou navíc falešné.

Drogy, alkohol a kouření nelze překonat jen silou vůle. Musíte být schopni si vizualizovat, že jste bez těchto závislostí, pak máte šanci. Když proti sobě stojí síla vůle a síla vizualizace, vizualizace vždy zvítězí. Když proti sobě stojí rozum a emoce, zvítězí vždy emoce.

Lidem, kteří mají dobrý záměr, ale to, co dělají, někdy nedomyslí do konce, se říká "pomocníci za každou cenu". Lidé závislí na drogách nebo alkoholu potřebují pomoc, ale ne takovou, která se jim mnohdy dostává. Potřebují takovou pomoc, aby si od alkoholu nebo drog dokázali pomoci především sami.

Závislí lidé musejí především akceptovat skutečnost, že jsou velmi nemocní a že potřebují pomoc. Když začnou být ochotni přijmout veškerou pomoc, která se jim nabízí, musejí dále pochopit a přijmout fakt, že i oni sami musí vyvinout úsilí a nečekat, že jim všechno bude naservírováno na stříbrném podnose. Ze statistik vyplývá, že lidé závislí na alkoholu nebo drogách mají častější výpadky z práce. Stávají se nespolehlivými a na obtíž. Je takovýto člověk tím, s kým vy byste chtěli žít nebo spolupracovat?

Pokud si závislý člověk chce pomoci především sám, pak mu i vy pomoc nabídněte. Když mu ale je zatěžko hnout prstem a začít se závislostí něco dělat, pak nemáte jinou možnost než ho dále nechat, aby trpěl. Tito lidé jsou v podstatě plevel společnosti a někdy musíte být krutí, abyste mohli pomoci.

Chcete-li změnit svůj život a proniknout hlouběji do metafyziky, nesmíte brát drogy, pít alkohol ani kouřit, neboť tyto závislosti blokují duchovní růst.