Portrait image of Dr Rampa in his russet robe.

Research Material

Portrait image of Dr Rampa in his russet robe.
Ju mer du vet, desto mer måste du lära

Jag skulle vilja tacka Vern som från första början tog sig tid att titta igenom dessa böcker. Vern skannade först in dem till programmet Microsoft Word. Jag omvandIade dem sedan till flera andra format så att fler personer kunde få tillgång till denna värdefulla information från dr Rampa.

Det är totalt fyra böcker som fått namn efter dr Lobsang Rampa för att göra större vinster, men alla är fejkade, eftersom de varken skrivits eller publicerats av dr Rampa. Jag vill lyfta fram hur dessa böcker har lurat så många personer:

Dr Rampa vill genom sin bok "Feeding the Flame" på sidan 15, andra stycket, varna oss för att vid hans bortgång kommer många att vilja förfalska hans verk med hans goda namn för personlig ekonomisk vinning. Lobsang Rampa dog i januari 1981 vid en ålder av mellan 271 och 306 år (det finns många ledtrådar i denna bok, men läs under Hypoteser för att få veta mera) och han gjorde det mycket klart att han inte skulle återkomma eller på något sätt kommunicera med någon enda person på denna jord. Vem som än uttalar sig och säger sig stå i kontakt med dr Rampa eller använder hans namn för ekonomisk vinning, både ljuger och förfalskar. Vi har dock använt hans namn i våra e-postmeddelanden för att upprätthålla hemsidenamnet, men inte för något annat syfte, eftersom vi inte försöker utnyttja namnet för ekonomisk vinning. Vår önskan är att göra denna information tillgänglig för var och en som önskar veta sanningen.

Det tredje ögatDet tredje ögat - (1956) Det var här som allting började. En autobiografi om en ung mans resa för att bli en medicinskt kunnig Lama som genomgår en operation för att öppna upp det tredje ögat. Vi får en inblick i tibetanernas liv som Lama-munkar och deras djupa förståelse för spirituell kunskap som denna innehåller. Fram tills denna tidpunkt var Lama-munkarnas liv helt okänt, även för de få som faktiskt besökt Tibet och hävdat att de vet allt. Lobsang kom till Chakporis Lama-kloster och fick där lära sig om alla deras hemligaste tibetanska, esoteriska vetenskaper och så mycket mera.


Läs online | A4: PDF - MS-Word | eBook: PDF - ePub - Mobi