Portret dr Rampe u njegovoj smeđoj odeći.

Religija

Portret dr Rampe u njegovoj smeđoj odeći.
Čovečanstvo, kada evoluira, imaće "svest" o sebi, bilo gde, u bilo kom trenutku

Šta je religija? To ne bi trebalo da bude retoričko pitanje već najiskrenije pitanje koje čovek sebi može da postavi. Vikipedia je definiše kao organizovanu zbirku verovanja, kulturnih sistema i svetskih stavova koji povezuju čovečanstvo sa redosledom postojanja. Oksfordski rečnik je definiše kao veru "u" i obožavanje nadčovekove moći, posebno boga ili bogova. Dakle, jasno je da je religija nešto što možemo da tumačimo u zavisnosti od rase, veroispovesti i verovanja. Da li je stvarno važno u koju religiju svako od nas veruje? Činjenica: Ni jedna religija ne drži ključeve za spasenje, niti ćete biti zauvek prokleti zato što ste ušli u Crkvu sa šeširom umesto da se izujete. Na Tibetu, na ulazima u Lamaserije se uvek nalazi natpis "Hiljadu monaha, hiljadu religija". Verujte u šta god želite sve dok prihvatate druge kao što biste želeli da i oni čine kada dođe vreme za poslednji poziv.

Naša civilizacija je raštrkana između stotina religija i kultova, koje sve tvrde da su jedini pravi put i da imaju sve odgovore. Svaka razumna osoba će odmah shvatiti da ne mogu svi biti u pravu, zar ne? Ipak, to je religiozna dogma koja je držala ljude u zarobljeništvu kroz propovedanje smrti i uništenja, pretnje od kazni svevišnjeg svima koji su neposlušni a sa druge strane stoje obećanja, nagrade i spasenje onima koji se podvrgavaju slepoj veri. Religija je nešto što su mnogi danas napustili. Pretpostavljaju da se to ne zahteva u svakodnevnom životu, možda zato što se njihovim molitvama nikad nije odgovorilo pa sada materijalne stvari sada igraju važniju ulogu u njihovom životu. Zapadni svet je više okrenut zbog skupljanju materijalinih stvari, novca, pohlepi i sebičnosti, a jedina razlika među ljudima je visina komfora koji sebi mogu da priušte. Ono što većina ljudi zaboravlja je da su svi verski spisi - Biblija, Tanah, Kur'an - da pomenemo nekoliko, prvobitno sastavljeni kao smernice, vodiči ili priručnici o ponašanju koje se odnosilo na vremenski period kada su nastali, i zabune nastaju zato što su se mnogo puta pogrešno protumačili, a neki ljudi, na veliku žalost, ih tumače vrlo bukvalno što prouzrokuje ekstremno ponašanje.

Jedino što je važno jeste činjenica da bi svi pojedinci trebali svoja uverenja da iskoriste u najvećoj mogućoj meri bez odlaženja u ekstremno i nametnja svojih uverenja drugim ljudima. Morate zapamtiti da nijedna religija nije bolja od pojedinca koji proglasi tu istu religiju. Verovanja vode ka određenoj disciplini koja je veoma važan deo života koji mnogi ignorišu. Prava religija je skup ponašanja koja sami sebi nametnemo, što za rezultat treba da dovede ima društveni mir. Religija koja se ispravno primenjuje i razume, ne zahteva niti jedan drugi zakon koji čovek može da zamisli. Čudno je to što, kada se nešto protivi našem razumevanju ili našim religijskim uverenjima mi ni ne pokušavamo da razumemo te razlike. Mi lažno pretpostavljamo da je to direktan napad na nas i da, prema tome, treba da bude uništeno po bliko koju cenu, čak i ako to znači upotrebu sile a da pritom tvrdimo da sve što radimo radimo u Božije ime. Svi se slažemo da je Bog svemoguć, stoga, zašto bi Bog naredio nekome da ubije kada Bog to može učiniti svakako?

Ljudi konstantno zaboravljaju da su svi sveti tekstovi bili napisani stotinama ili hiljadama godina ranije, kada je način života bio potpuno drugačiji od onoga što je danas. Svakodnevne reči koje koristimo danas su tada imale potpuno drugo značenje. Njihova upotreba služila je za uspostavljanje platforme razumevanja, referentne tačke, a ukoliko ne razumete pojam referentne tačke, besmisleno je čitati ovaj tekst dalje a kamoli tumačiti svete spise jer ne biste mogli stvarno shvatiti šta su pokušavali da nam kažu. Veoma česta greška koju prave ljudi. Kao primer, Isus je rekao u kući moga oca ima mnogo vila. Jasno je da govori o drugim dimenzijama, a ipak, ne koristi reč dimenzija, jer ljudi iz te ere očigledno ne bi shvatili tu reč. Prema tome, svakodnevne reči moraju biti korišćene tako da ljudi mogu da vizuelizuju i razumeju o čemu je govorio Isus. Pleme Zulu mora da koristi svoje svakodnevne reči kako bi opisalo pomračenje sunca. Oni svojim jezikom kažu da je krokodil pojeo sunce! Da li sada razumete kako dolazi do pogrešnog tumačenja?

Čovečanstvo se mora vratiti religiji. Nije važno kojoj religiji, dokle god se radi o religiji koju voljno prihvataju, a ne o onoj koja im se nameće. Religija pojedincu daje neophodnu duhovnu disciplinu koja reguliše akcije tog pojedinca, što je nešto što zaista nedostaje današnjem društvu. Pravi religiozni ljudi ne bi nikada stavili lične stvari, novac, pohlepu i sebičnost ispred dobrobiti drugih. Sve religije se zasnivaju na zlatnom pravilu: Činite drugima ono što biste voleli da oni čine vama.

Nažalost, većina ljudi samo licemerno poštuje svoja uverenja i tumači svoje verske spise kroz sopstveni pogled na svet. Dakle, nije iznenađujuće koliko ljudi mogu da budu selektivni kada je u pitanju religija. Želeći da se ovaj problem prevaziđe, svaka religija je imala svoje mesije, ali obični ljudi su mnogo više obožavali glasnika a zaboravljali su na važne poruke koje su glasnici imali za njih. Religija daje kodeks ponašanja kako bi svi postali ugledne osobe, a na taj način se naše više Ja pročišćava i ojačava.

Albert Ajnštajn je rekao da je čovek deo celine ali deo koji je ograničen vremenom i prostorom. On doživljava sebe, svoje misli i osećanja kao nešto odvojeno od ostalog... neka vrsta optičke obmane njegove svesti. Ova zabluda je vrsta zatvora koji nas ograničava na lične želje i koji daje samo naklonost za nekoliko nama najbližih ljudi. Zadatak celog čovečanstva mora biti da se oslobodimo ovog zatvora proširivanjem našeg saosećanja kako bi prigrlili sva živa bića i prirodu u svojoj punoj lepoti.

Albert Ajnštajn je rekao da je čovek deo celine ali deo koji je ograničen vremenom i prostorom. On doživljava sebe, svoje misli i osećanja kao nešto odvojeno od ostalog... neka vrsta optičke obmane njegove svesti. Ova zabluda je vrsta zatvora koji nas ograničava na lične želje i koji daje samo naklonost za nekoliko nama najbližih ljudi. Zadatak celog čovečanstva mora biti da se oslobodimo ovog zatvora proširivanjem našeg saosećanja kako bi prigrlili sva živa bića i prirodu u svojoj punoj lepoti.

Hajde da pogledamo nekoliko (od mnogo) sličnosti između onoga što je napisao doktora Rampa i onoga što piše u Bibliji. Koristimo Bibliju jer je to najrasprostranjenija verska knjiga na Zapadu, iako to nije najveća religija na svetu.

Mesta bogosluženja (crkve, hramovi) su ljudske potrebe, jer ona nude mesto na kome se slični ljudi mogu okupiti kako bi dali snagu svojim verovanjima, ali ni jedno takvo mesto ne bi trebalo da bude kontrolisano kao što je to slučaj sa hrišćanstvom. Ako mislite da je ova tvrdnja laž, onda je pročitajte direktno iz Biblije, Jevanđelje po Mateju 23:13 vi koji ste zaustavili nebesko carstvo na ljudskim licima, niti ste zaronili u dubinu sebe niti dozvoljavate drugima da zarone u koje god carstvo žele! Bezbroj ljudi se moli svom bogu ili bogovima, tražeći od Boga da reši njihove dileme ali ih oni sami trebaju rešavati. Bogovi imaju brojne multiuniverzume kojima treba da upravljaju i nisu tu za svakakvu dobrobit čovečanstva svaki put kada neko zavapi za sebičnu pomoć. Koja je svrha učenja bilo čega ako uvek možete pozvati svoje Vrhovno Biće da sve popravi? Zbog čega Bogu trebaju ljudi ako Bog može popraviti sve? Kakav bi primer Bog davao ako bi rešavao sve umesto vas? Šta biste naučili da je sve savršeno?

Kada se molite, bespotrebno usmeravate molitve Bogu, trebalo bi da se molite za sebe, svom višem Ja preko podsvesti. Kada bismo znali pravilno da se molimo, mi bismo te molitve slali kroz našu srebnu vrpcu, ali zbog toga što su naša sredstva komunikacije vrlo loša, moramo da ponavljamo svoje molitve kako bismo bili sigurni da je poruka dospela do našeg višeg Ja. Dakle, kada se molite govorite onako kako biste razgovarali sa nekim ko je na velikoj udaljenosti. Govorite sa apsolutnom jasnoćom i zapravo vizualizujte reči koje govorite, jer vizualizacija daje dodatnu snagu. Greške koje se dešavaju u ovom procesu su zbog nesavršenih tela na ovoj planeti a ne zbog našeg višeg Ja ili naše podsvesti. Molite se jednostavnim jezikom kako biste bili sigurni da su vaši zahtevi uvek pozitivni a nikada negativni.

Prevod Tibetanskog molitvenog toka "Om! Mani Padme Hum!" zapravo znači, Pozdrav čovečanstvu! Pozdrav delu vas kome biste se trebali moliti, preko svoje podsvesti. To ne znači, pozdravite dragulj u lotosu, kao što mnogi misle.

Ova audio datoteka dr Rampe govori o moći molitve, kako se pravilno moliti i traje oko 20 minuta.

Alternativno, preuzmite transkript Moći molitve - PDF - MS-Word

Ali dozvolite mi da dodam veliko, veliko upozorenje. Na taj način ne možete povećati svoje bogatstvo. Postoji veoma drevni okultni zakon koji sprečava profit od molitve za samodobrobit. Ne možete to učiniti sami za sebe pogotovo ako to ne pomogne drugima, i osim ako iskreno verujete da će pomoći drugima. Ja vam kažem da, ako pravilno koristite moć molitve, bez razmišljanja o samodobiti, bez razmišljanja o samouzdizanju, onda ste ušli u jednu od najvećih sila na Zemlji, sili koja je toliko velika da ako je potrebno da se nekoliko ljudi skupi i moli za mir. Tada bi mir zaista postojao, a ratovi i misli o ratovima se više ne bi javljali.

Dr Rampa je napisao dve molitve koje će vam pomoći bez obzira na vaša trenutna religiozna uverenja. Jedna je za jutro kada se probudite, a druga za veče, neposredno pre spavanja, a obe treba ponoviti tri puta. Sedite bosih nogu tako da vam se prsti i pete dodiruju - morate biti u direktnom kontaktu sa zemljom - a zatim spojite ruke tako da se prsti svake ruke prepletu i tako da vaše ruke i stopala formiraju zatvoreni krug. Zatim pozovite svoju podsvest po imenu i izgovorite svoju molitvu, ponovite je tri puta u normalnim glasom, ne šapućite ali nema potrebe ni da vičete. Možete se moliti dok sedite, ali ne na kolenima, jer kičma mora biti tako postavljena da je glava okrenuta prema napred.

Jutarnja molitva.

Dozvoli mi da danas, jer živim svaki dan na pošten način, kontrolišem i usmeravam svoju maštu. Dozvoli mi da danas, jer živim svaki dan na pošten način, kontrolišem svoje želje i svoje misli koje ovako pročišćavam. Dozvoli mi danas i svakog sledećeg dana, da čvrsto usmeravam svoju maštu i svoje misli na zadatak koji treba da ispunim i na cilj koji treba da dosegnem. Ja ću uvek živeti svoj život dan za danom, kontrolišući maštu i misli.

Noćna molitva.

Drži me podalje od zlih misli. Drži me podalje od crnila očaja. U vreme moje bede isijavaj svetlost u mraku koja će me obgrliti. Neka moja svaka misao bude dobra i čista. Neka moja svaka akcija bude za dobro drugih. Dozvoli mi da ostanem pozitivan u mojim mislima kako bi moj um ojačao. Ja sam gospodar moje sudbine. Kako mislim danas tako će mi biti sutra. Pomozi mi da izbegnem sve zle misli. Dozvoli mi da izbegnem sve misli koje uzrokuju strah drugima. Neka se moj Duh uzdigne unutar mene kako bih mogao lako uspeti u zadatku koji mi predstoji. Ja sam Gospodar moje sudbine. Neka tako bude.