Portrait image of Dr Rampa in his russet robe.

Õppematerjal

Portrait image of Dr Rampa in his russet robe.
Mida rohkem teate, seda rohkem pead õppima

On olemas neli raamatut, mille jaoks on pahatahtlikult doktor Lobsang Rampa nime kasutatud rahalise kasumi saamiseks; need on kõik võltsingud kuna doktor Rampa pole neid kunagi kirjutanud ega avaldanud. Ma toon need raamatud esile, kuna nad tõesti petavad inimesi. Need raamatud on järgmised:

Doktor Rampa hoiatab meid ette oma raamatus "Tuld toites" ("Feeding the Flame") lk. 15 teises lõigus, et pärast tema lahkumist tekivad petturid, kes kasutavad tema väga head nime isikliku rahalise kasumi saamiseks. Lobsang suri 1981. aasta jaanuaris vanuses 271-306 (paljud vihjed on leitavad kogu tema raamatutes, kuid loe "Hüpoteesi" (Hypothesis), et rohkem teada saada), ja ta tegi selgeks, et ta ei tule tagasi ja ei kontakteeru mistahes viisil kellegagi maa peal. Igaüks, kes teatab, et ta on kontaktis doktor Rampaga või kasutab tema nime rahalise kasu saamiseks valetab ja on pettur. Meie oleme kasutanud tema nime e-kirjades, et olla vastavuses saidi nimega, ja midagi muud, kuna meie ei püüa saada mingid rahalist kasumit tema tööst. Meie sooviks on teha see teave kättesaadavaks igaühe jaoks, kes soovib tõtt teada.

Lobsang Schrieb immer nur 19 Bücher und die in deutscher sprache veröffentlichten sind hier in ihrer korrekten Publikationsreihenfolge aufgelistet.

Kolmas silmKolmas silm - (1956) sellega algas kõik. Autobiograafia noore mehe teekonnast meditsiinilise Lama saamiseks ja kolmanda silma avamise operatsiooni läbimisest. Meile on näidatud pilguheit Lamaseri elule Tiibeti moodi ja selles peituva vaimse teadmise sügavale mõistmisele. Kuni selle ajahetkeni oli lamaseri elu tundmatu isegi nendele väga vähestele, kes tegelikult Tiibetit külastasid ning väitsid, et tunnevad seda täielikult. Lobsang siseneb Chakpori Lamasery'sse ja õpib Tiibeti esoteerika teaduste kõige salajasemaid teadmisi ja palju muud.


Online lesen | A4: PDF - MS-Word | eBook: PDF - ePub - Mobi