Homoseksüeller ve Özürlü

Homoseksüeller ve Özürlü

Tanrı'nın gözünde bütün insanların eşit olduğu ve Tanrı'nın gözünde tüm canlılar eşit. Irk, mezhep, renk fark etmez, bütün insanların kırmızı kanama.

Tercüme edilecektir - lütfen sabırlı olun.