سفر کیهانی

سفر کیهانی

مسیر حقیقی در نزدیکی است درحالیکه انسان در دوردستها به دنبال آن میگردد

سفر کیهانی چیست و چرا برای ما حائز اهمیت می باشد؟ خوب تقریباً ساده است، خیلی مهم است که یاد بگیرید که چطور آن را به طور هوشیارانه انجام بدهید چون اکثر شما بدون اینکه آگاه باشید این کار را در طول شب انجام می دهید. بیشتر افراد، هر شب وقتی که خواب هستند، به طور ناخودآگاه جسم فیزیکی خود را ترک می کنند و در طول شب به سیر و سفر در جاهای دوردست می پردازند. از آنجائی که بیشتر مردم از این جریان طبیعی بی اطلاع هستند- به خاطر اعتقادات مذهبی یا هر چیز دیگر- بلافاصله از خواب بیدار می شوند و بسته به نوع سفر شبانه شان، فکر می کنند فقط یک رؤیا یا کابوس بوده است. (توضیح مترجم: سفر کیهانی در ترجمه کتابهای دکتر رامپا با نام گردش اختری عنوان شده)

من قبلا ذکر کردم که اکثر مردم اینگونه هستند، این بدین معناست که انسانهای متعددی هستند که به خاطر رفتارهای خودشان قادر به انجام این کار نمی باشند. این افراد دچار یبوست که شایع ترین بیماری دنیاست می باشند. انسداد سیستم که به دلیل تغذیه نامناسب ایجاد می شود، باعث قفل شدن کالبد کیهانی در درون جسم فیزیکی می شود پس کالبد کیهانی در طول شب امکان رها شدن نخواهد داشت. شما همان چیزی هستید که می خورید، این یک حقیقت ثابت شده پزشکی است و قطعاً داستان پردازی نمی باشد! برای فائق آمدن به این بیماری شایع، بخش رژیمها و روزه را مطالعه کنید. چاغی هم به اندازۀ یبوست مشکل ساز می باشد، البته شاید بدتر از آن هم باشد.

جسم فیزیکی شما، شُمایِ واقعی نمی باشد، بلکه تنها یک پوسته است که شُمایِ حقیقی را قادر به قرار گرفتن بر روی این سیاره می سازد تا درسهایی که برای آموختنشان به این پایین آمده ایید را فرا بگیرید. اگر یاد بگیرید که چطور سفر کیهانی را هوشیارانه انجام دهید، قادر به دیدن دنیای واقعی و زندگی به معنای واقعیش خواهید شد. مطمئنا چیزها آنگونه که در دنیای فیزیکی به نظر می رسند نیستند. بسیاری از جنبه های حقیقی زندگی، تا زمانیکه که شما خارج از دنیای فیزیکی نباشید، قابل درک و احساس کردن نمی باشند.

اگر در سطح کیهانی(اختری) قرار بگیرید، قادر به خواندن هر زبانی، بدون در نظر گرفتن اینکه متعلق به چه زمانی است یا اینکه به چه زبانی نوشته شده است خواهید بود. از هر ساختمانی بر روی این سیاره می توانید دیدن کنید و همه چیز را ببینید. قفلها، درها یا دیوارها مانعی برای شما ایجاد نخواهند کرد. اگر فکر می کنید که چقدردیدن بقیۀ آدمها زمانی که برهنه اند می تواند جالب باشد، بهتر است که دوباره فکر کنید! تنها کسانی که نیت خالص داشته باشند می توانند همه چیز را ببینند، نه آنهایی که کنجکاوی بیهوده یا نیات دیگری در سر دارند، این یک قانون جهانی است. شما ممکن است بتوانید قوانین فیزیکی را بر روی این سیاره کوچک بشکنید، ولی هر کسی که هستید باشید، قوانین جهانی را نمی توانید نقض کنید.

دکتر رامپا در بسیاری از کتابهایش توضیح داده که برای دست یافتن به این مرحله چطور باید شروع کرد. سفر کیهانی همانند تنفس امری طبیعی می باشد. آن را با نام اُ بی ایی (OBE) یا همان تجربه خروج از کالبد یا بسیاری اسامی احمقانۀ دیگر نیز می شناسند، اما سفر کیهانی واژه صحیح می باشد. در کتاب با شما تا ابدیت، دکتر رامپا کل پروسه و مراحل انجام سفر کیهانی را با جزئیات کامل شرح می دهد. همچنین در کتابی دیگربا عنوان شمع سیزدهم، در فصل یازده، صفحه 149، کل پروسه سفر کیهانی را با جزئیات بیشتر پوشش می دهد. کلید اصلی برای موفقیت این است که خودتان را حقیقتاً در حال خروج از کالبد تجسم کنید و بند نقره ای که دو کالبد را به هم متصل می کند ببینید.

شما باید تجسم کنید و تجسم کردن با تصور کردن متفاوت است. تصور کردن می تواند بر پایه خیال باشد. برای مثال هیچ خیالی شما را قادر نخواهد ساخت که از یک ساختمان سی طبقه بپرید. شما تنها می توانید این کار را در تخیل انجام بدهید بعد شما چیزی شبیه به سوپرمن خواهید شد، مگراین طور نیست؟ اما چنین پرشی از روی یک ساختمان سی طبقه فرای قوانین فیزیکی طبیعت می باشد و تنها یک خیال است و بسیاری از مردم وقتشان را صرف تخیلاتی می کنند که کاملاً امکان ناپذیرند. اما از سوی دیگر تجسم کردن امری کاملاً امکان پذیر می باشد زیرا به طور کامل در حیطه قوانین نرمال فیزیکی قرار دارد. این قوانین، قوانین جهانی می باشند.

خوب چگونه باید فهمید که آیا در حال سفر کیهانی هستید یا در حال رؤیا دیدن؟ خیلی ساده است، به یاد داشته باشید که بند نقره ای همیشه قابل مشاهده است، رنگها جلوه بیشتری دارند و شما می توانید حتی در تایکترین اتاقها همه چیز رابه وضوح ببینید گویی نور خورشید وارد اتاق می شود و در حقیقت هنگامی که شما در دنیای حقیقی کیهانی می باشید رنگهای بیشتری از آنچه که در دنیای فیزیکی قابل مشاهده می باشد را می توانید ببینید - و در آخر- شما می توانید کالبد فیزیکی خودتان را ببینید. در حقیقت دیدن کالبد فیزیکی خودتان می تواند شُک آور باشد و این شُک ممکن است کالبد کیهانی تان را مستقیم به کالبد فیزیکیتان بازگرداند. اگر این اتفاق روی داد، بخوابید و شبی دیگر از نو سعی کنید. به خاطر داشته باشید که زمانی که شما در سطوح کیهانی هستید، هیچ چیزی نمی تواند به شما صدمه ای بزند و بند نقره ای قطع نخواهد شد- تنها خودِ مرگ قادر به این کار است- همچنین در زمان سفر کیهانی امکان تسخیر شدنتان نیز وجود ندارد. تنها نگرانی شما خودِ ترس خواهد بود. و ترس در حقیقت چیست؟ تنها نداشتن آگاهی است و شما از چیزی که نسبت به آن آگاهی دارید نمی ترسید، مگر این گونه نیست؟

سفر کیهانی مانند نفس کشیدن طبیعی است و قسمتی از حق طبیعی هر شخص می باشد، مهم نیست که حیوان باشد، یا گیاه، یا ماهی، یا انسان یا حتی پرنده، هر مخلوق زنده ای سفر کیهانی می کند. بعد از چه مدتی می توان این کار را هوشیارانه انجام داد؟ خوب این کاملاً به شما بستگی دارد، فقط به خود شما. اکثر افرادی که تمرین کافی ندارند در طی پروسه به خواب می روند که حقیقتاً مسئلۀ ناراحت کننده ایست، چون شما باید بدنتان را قبل از به خواب رفتن ترک کنید تا سفر را به خاطر بسپارید.

شما باید فکر خود را باز بگذارید و باور داشته باشید که قادرید این کار را انجام دهید، در غیر این صورت سعی در ادامه کار فایده ای نخواهد داشت. اگر شما باور داشته باشید که می توانید و همچنین بتوانید تجسم کنید که می توانید، آن وقت موفق خواهید شد. وب سایتهای بیشمار دیگری هستند که سعی می کنند سفر کیهانی را با متدهای عجیب و غریب توضیح بدهند یا از نامهای قراردادی عجیب استفاده می کنند. بعضی ها اظهار می کنند باید از این خدا یا آن خدا یا موجود تقاضا و درخواست کنید که به شما قدرت بدهند. شما هیچ چیزی به دست نخواهید آورد اگر که چیزی را درخواست کنید!

به هر قیمتی شده باید از این وب سایتها پرهیز کرد، به این علت که آنها باعث بدنامی متافیزیک شده و با گفتن مضخرفات، ممکن است شما را گمراه کنند. متاسفانه متافیزیک از نظر غربیان قابل قبول به نظر نمی آید، مگر اینکه به عنوان چیزی فراتر از باور تجلیل شود. خیلی ها نمی توانند بپذیرند که در حال حاضر خودشان دارای این توانایی هستند و به هیچکدام از این تجلیل های ساختگی که به تصویر کشیده شده احتیاجی نیست و نخواهد بود.

تصویر بالا نشان می دهد که به هنگام جدا شدن کالبد اختری از کالبد فیزیکی، این دو کالبد از طریق بند نقره ای به یکدیگر متصل می مانند. بعضی افراد ذکر کرده اند که هنگام سفر کیهانی یا خروج از کالبد، خودشان را در حال عبور از یک تونل که در انتهایش نور روشنی بوده یافته اند. این بهترین خبر است، چون این مسیر برگشت به خانه می باشد. برگشت به دنیای واقعی اختری. اگر شما شانس این کار را پیدا کردید قویاً پیشنهاد شده که زمانی را در خانه اختری سپری کنید. هر چیزی را که می بینید و هر کاری را که انجام می دهید به خاطرتان بسپارید. بعد وقتی که زمان شما بر روی زمین بسرآمد، شما راه خانه را بدون هیچ تاخیری بلد خواهید بود.

در سطوح اختری شما فقط با فکر حرکت می کنید که بسیار بسیار سریع تر از سرعت نور می باشد و تمام ارتباطات از طریق تله پاتی می باشد. وقتی که در سطوح اختری قرار می گیرید قابلیت تله پاتیک شما بطور خودکار برقرار خواهد شد.

نیایش سفر کیهانی

در چنین و چنان روزی به دنیای اختری سفر خواهم کرد و آنچه را که انجام می دهم و آنچه را که می بینم تماما هوشیارانه خواهد بود و تمامش را به خاطر خواهم سپرد و در زمان بازگشت به کالبدم همه چیز را به یاد خواهم آورد و من این کار را بدون خطا انجام خواهم داد.

چنین و چنان روزی مثلاً در 3 تا 6 ماه آینده تصمیم می گیرید که آن روز باشد. نیایش باید قبل از خواب تکرار شود و به وضوح سه بار تکرار شود. با پای برهنه بنشینید طوری که پاشنه ها و انگشتان پایتان همدیگر را لمس کنند. دستانتان را در هم قلاب کنید طوریکه انگشتان دستانتان در هم قفل شوند، طوریکه دستها و پاهایتان یک حلقه بسته را تشکیل دهند. سپس نا خودآگاهِ خود را با نامش صدا بزنید و نیایشتان را بخوانید و سه بار با صدای همیشگی تان تکرارش کنید، زمزمه نکنید و احتیاجی به فریاد زدن هم نمی باشد. سپس روزی خودتان را هوشیارانه در حال سفر کیهانی خواهید یافت و به کالبدتان بر خواهید گشت در حالیکه همه چیز را به خاطر دارید.

هیچ رمز و رازی در سفر کیهانی وجود ندارد، فقط به اعتماد به نفس شما نیاز دارد. فقط احتیاج دارد به آگاهی راسخ شما به اینکه شما سفر کیهانی را به طور کاملاً بیدار انجام خواهید داد و بهترین راه شروع کردن این است که به جای تصورِ اینکه از کالبد فیزیکیتان خارج شده اید باید آن را تجسم کنید. این کلمه تصور همیشه بطور اشتباه استفاده می شود، در حالیکه بهتر است گفته شود تجسم. پس خودتان را تجسم کنید که جسم فیزیکیتان را ترک می کنید، خودتان را در حال خروج تدریجی و شناور شدن در چند سانتیمتری بالای جسم فیزیکیِ خوابیده تان تجسم کنید. خودتان را حقیقتاً در حال انجامش تجسم کنید و افکار قوی مبنی بر اینکه در حال انجامش هستید را واقعاً ایجاد کنید و دیر یا زود انجامش خواهید داد. با شگفتی تمام خواهید دید که شما آنجا شناورید و در حال نگاه کردن به یک بدن گوشتی و نرم که به رنگ سبزِ رو به سفید یا هر رنگ دیگری است، هستید.احتمالاً دهانش باز خواهد بود، احتمالاً در حال خرناس کردن خواهد بود، چون وقتی شما خارج از بدن فیزیکیتان هستید اصلا مهم نیست که بدنتان به خواب برود. چون شما در هنگام بیداری از بدنتان خارج شدید، کل تجربه را به خاطر خواهید آورد.

افراد بسیاری موفق نمی شوند چون یا از ندانسته ها می ترسند یا اینکه هنگام تلاش برای انجامش بیش از اندازه خسته هستند یا شایعتر از همه اینکه بی صبر هستند. آمریکایی ها بدترین ها هستند چون در فرهنگ آنها همه چیز باید فوری باشد و هیچ چیزی فوری نیست، حتی قهوۀ فوری هم فوری نیست چون شما باید صبر کنید تا کتری به جوش بیاید و غیره. مثل یاد گرفتن هر چیزی در زندگی ، به زمان، فداکاری و صبر نیاز است. صفحه 38 کتاب فراتر از یک دهم را مطالعه کنید.

به خاطر شیوه زندگیِ بیقراری که امروزه داریم، بسیاری نمی توانند خودشان را شناور در بالای تختشان (آنگونه که در سفر کیهانی هستیم) تجسم کنند. این بدلیل وجود تجسمات متعددی است که در زندگی وارد شده اند به عنوان مثال تلویزیون و فیلم ها، بنابراین قابلیت آنهادر این کار بشدت کاهش یافته است. این پیشنهاد می تواند شما را یاری کند که به این مشکل کوچک غلبه کنید.

از همسرتان یا یک دوست بخواهید که از شما وقتی که به طور معمولی خواب هستید عکس بگیرند. حتماً باید همانطور باشد که شما معمولاً می خوابید، بدون لباس یا با لباس خوابتان، اما عکس باید از بالای تخت گرفته شود. - از ایشان بخواهید با گذاشتن یک صندلی در پایین تخت این کار را انجام دهند - تا شما بتوانید نمایی از بالا از خودتان داشته باشید، این دقیقاً همان چیزی خواهد بود که در حال سفر کیهانی خواهید دید. پرده ها راکنار بکشید تا از نور فضا استفاده کنید و از فلاش استفاده نکنید مگر اینکه نورش خنثی باشد. هر شب قبل از اینکه خوابتان ببرد چند دقیقه را صرف نگاه کردن به آن تصویر کنید. سعی کنید که تصویر درون عکس را درون ذهنتان نگاه دارید. به زودی خودتان را شناور بر بالای تختتان در حال نگاه کردن به جسم فیزیکیتان از بالا خواهید یافت و سپس تفریح آغاز می شود. به یاد داشته باشید که در موقع سعی کردن اگر حس تاب خوردن داشتید اصلاً ترسی به خود راه ندهید چون شما هیچ صدمه ای نخواهید دید و همیشه می توانید بعد از خروج، دوباره به کالبد فیزیکیتان باز گردید. هنگامی که از بدنتان خارج شدید برای مدتی آرام باشید، سعی کنید آرام بمانید، نه اضطراب داشته باشید نه احساس پیروزمندی. فقط برای چند دقیقه آرام بگیرید. بعد اگر فکر می کنید که می توانید شُکِ وارده را تحمل کنید، که بستگی دارد به اینکه چطور جسمی دارید، به چیزی که از آن خارج شده اید خیره شوید. کاملا کج و کوله، نا هنجار و بی نظم و در هم و برهم به نظر می رسد. خوب آیا خوشحال نیستید که در حال حاضر از آن خارج شده اید؟

بعضی از مردم رویاهایی دارند. در حال حاضر اغلب رویاها توجیه عقلانی آن چیزی است که در واقع رخ داده است. برای شروع شخص دچار شک است و احتمال سفر کیهانی را باور نمی کند. بنابراین به عنوان راه حل این مسئلۀ پیچیده، ناخودآگاهِ شخصِ شکاک یک تصویر فوق العاده یا یک رویا که واقعا عجیب تر از هر چیزی که بتوانند در زندگی واقعی رخ دهد برایش آماده می کند. بنابراین رویاها یا توجیهات عقلانی تجربیات کیهانی هستند یا افکار احمقانه سرگردانِ جسمی هستند که روح یا شکل کیهانی اش از آن دورِ دور است، آنقدر دور که هیچ کنترلی بر فرآیندهای ذهنی آن شکلِ در حال خواب ندارد.

تذکر آخر: این کاملاً ضروری است که پیش از اینکه فردی بتواند سفر کیهانی را هوشیارانه و با کنترل کامل انجام دهد، از شهوات و تمایلات غلط نفسانی که ممکن است داشته باشد رهایی یابد. شهوات و تمایلات نفسانی، هر کسی را از موفق شدن باز می دارد، زیرا مسیر معنوی نفسانی نمی باشد. این موضوع برای زوج هایی که عاشق هستند و با هم سکس دارند صادق نیست، زیرا عشق وهمبستریِ خالصانه، فرد راقدرتمند می سازد و او را رفیع می کند در حالیکه ارضای تمایلات نفسانی، ما را از بالا بردن خودمان باز می دارد.

برای اطلاعات بیشتر ،با شما تا ابدیت ، شمع سیزدهم یا فراتر از یک دهم را مطالعه کنید.