باترکاپ

باترکاپ

کره زمین تنها ذره ای غباراست که وجودش در زمان واقعی به اندازه چشم بر هم زدنی است.

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید